IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Sporočilo
  • EU direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo. Sprejmite uporabo piškotkov, da vam lahko omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

    Več informacij o direktivi

Domov Aktualno Novice Na letališču Jožeta Pučnika začeli z monitoringom hrupa

Na letališču Jožeta Pučnika začeli z monitoringom hrupa

E-pošta natisni PDF
aerodromNa treh od štirih izbranih lokacijah v okolici Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so v teh dneh začeli z izvajanjem kontinuiranega merjenja in spremljanja hrupa. Kot upravljavec letališča smo na javnem razpisu za izvajalca monitoringa izbrali družbo ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
 
 
Pred časom so bili za rešitev kompleksne problematike omejevanja in spremljanje hrupa v dogovoru z lokalno skupnostjo sprejeti nekateri ukrepi. Enega ključnih, to je kontinuirano spremljanje in merjenje hrupa, ki bo omogočalo tudi identifikacijo kršiteljev, so začeli izvajati v teh dneh. Sistem monitoringa hrupa je del celovitega pristopa k urejanju problematike hrupa na območjih ob letališču in bo nediskriminatorno pomagal k izboljšanju kakovosti življenja v občinah ob letališču.
 
V skladu s pogodbo je družba ZVD d.d. že postavila tri merilne terminale, ki so sestavljeni iz merilnega sistema in računalnika ter brezžične povezave in so postavljeni v Vodicah (Lokarje), Lahovčah in Šenčurju. Žal je zaradi negativnega odziva krajanov-lastnikov zemljišč, postavitev četrtega merilnega mesta na območju naselja Voklo-Voglje ostalo nerealizirano. Merilna mesta so bila izbrana na osnovi najbolj izpostavljenih naselij ali točk pod pristajalnimi in vzletnimi ravninami. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana se s tem pridružuje več kot 40 evropskim letališčem, ki so podoben nadzor nam obremenitvami s hrupom že uvedla.
 
Merjenje poteka tako, da merilni terminali zbirajo podatke o ravneh hrupa, izvajajo snemanje zvoka za posamezne dogodke ter podatke stalno pošiljajo preko GSM omrežja v nadzorni center, ki se nahaja na sedežu družbe ZVD d.d. v Ljubljani. V nadzornem centru izvajajo analize podatkov ter s pomočjo različnih metod določajo obremenitve okolja s hrupom, posamezne vire hrupa in dnevne ter letne obremenitve okolja s hrupom. V bližnji prihodnosti je predvidena tudi povezava z virom radarskih podatkov kontrole zračnega prometa, ki bo omogočala lažje ločevanje posameznih hrupnih dogodkov med seboj. Do takrat bo s pomočjo zvočnih posnetkov hrupnih dogodkov ločevanje posameznih virov hrupa ročno. S poslušanjem zvočnih posnetkov in analizo hrupa, ki jo sistem omogoča, bo v večini primerov možno ločevanje med posameznimi viri hrupa letališča (letal) in ostalimi viri hrupa (promet, delo na poljih, prireditve, dogodki, poki petard in raket, lajež psov ipd.).
 
Družba ZVD d.d. ima že dolgoletne izkušnje z merjenjem hrupa v naravnem in življenjskem okolju, že več kot eno leto pa opravlja podoben nadzor tudi na območju Luke Koper. Merilni monitoring hrupa bo v prvi fazi omogočil oceno dejanske obremenitve okolja s hrupom na merjenih točkah. Na osnovi dobljenih rezultatov in s pomočjo karte hrupa bodo določena najbolj obremenjena območja ter možni ukrepi za zmanjševanje obremenitev okoliškega prebivalstva s hrupom letalskega prometa.
 
Zg. Brnik, 17. december 2008