Sporočilo

Seminar o merjenju hrupa v delovnem okolju

natisni
Seminar o merjenju hrupa vključuje vsa področja, ki jih zahteva slovenska zakonodaja "merjenje in ocena hrupa emisij in izpostavljenosti hrupu". Namenjen je usposabljanju pooblaščencev in njihovih sodelavcev za pravilno razumevanje predpisov iz področja obvladovanja hrupa na delovnem mestu in/ali v naravnem okolju.
 
Seminar o hrupu na delovnem mestu vključuje: 
Seminar bodo vodili izkušeni in usposobljeni strokovnjaki iz področja tehnične akustike, nadzora in zmanjšanja hrupa, uporabe merilne opreme in vrednotenje hrupa glede na veljavno zakonodajo. Poleg teoretičnega dela seminarja se udeleženci seznanijo z najnovejšo merilno opremo, njenimi prednostmi in tehnikami merjenja.
 
Struktura seminarja
Seminar o merjenju hrupa traja dva delovna dneva. Vsak dan je razdeljen na predavanja v dopoldanskem času in praktično delo popoldne z možnostjo ponavljanja in postavljanja vprašanj. Pridobljeno znanje se preverja s pisnim testom (opcija) in zaključi s podelitvijo potrdila o usposabljanju. 
Obnovitveni seminarji so organizirani vsako pomlad in jesen. Namenjeni so tistim, ki že obvladajo osnovna znanja o merjenju hrupa in so se udeležili vsaj enega od začetnih seminarjev. Obnovili boste znanje o pravilni uporabi merilne opreme, se podučili o novostih v zakonodaji in preverili vaše tehnike merjenja glede na zahteve stroke in tehnične predpise. Ob zaključku seminarja je predvideno pisno preverjanje usvojenega znanja (opcija).
Literatura se pošlje udeležencem vnaprej, skupaj s podrobnostmi, po prejemu plačila.