Imamo novo rešitev za stalni ali občasni monitoring hrupa. Poleg podatkov o hrupu se hkrati beležijo tudi vremenski podatki (hitrost in smer vetra, temperatura, zračna vlaga in zračni tlak). Rešitev smo zasnovali tako, da bomo lahko v prihodnosti podprli tudi zajem drugih okoljskih podatkov, npr. oblačnosti in onesnaženosti zraka.

Noise Guard je preprosta in stroškovno učinkovita rešitev za monitoring hrupa. Sistem je zasnovan na merilniku zvoka Brüel & Kjær tipa 2250 in omogoča neprekinjene periodične meritve osnovnih zvočnih parametrov in izračun indikatorjev hrupa v okolju.