Posodobitev standarda za meritve hrupa v okolju ISO 1996-2

2020-03-13T21:44:54+02:00

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)[1] in Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v [Preberi več]