DinamicVR

  • Natančna analiza in kvantifikacija ravnotežja in drže (motnje ravnotežja, nevrološke motnje, posturalne – športne itd.)
  • Različne ocene: Test senzorične razporeditve (SOT), valovna analiza, polarna predstavitev gibanja, porazdelitev teže, meje stabilnosti (amplituda, natančnost, čas odziva)
  • Čepenje z obremenitvijo, ritmični premik teže, enonožna stoja, …
  • Sistem ocenjevanja napak ravnotežja (Instrumentirani BESS)
  • Natančno spremljanje napredka pacienta
  • Hiter in enostaven tisk poročila o testu ravnotežja namenjen nadaljni napotitvi

Več informacij (ang.)

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora