Noise Guard IoT

Noise Guard IoT je cenovno ugodna rešitev za nadzor hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Strojna oprema ustreza tehničnim specifikacijam za merilno opremo razreda 2. Omogoča kontinuiran ali periodičen zajem osnovnih akustičnih parametrov ter izračun kazalcev hrupa v okolju.

Opis

Dodatne funkcije omogočajo generiranje poročil, arhiviranje podatkov, povezovanje s podatki Marine Traffic, dostop do vmesnika API. Programska oprema deluje tako na lokalnem stržniku kot tudi na strežniku “v oblaku”.

Specifikacije

  • enostavnost uporabniškega vmesnika,
  • kontinuiran ali periodičen zajem akustičnih parametrov,
  • snemanje zvoka ob prekoračitvi poljubno določene vrednosti,
  • zaznavanje prekoračitev mejnih vrednosti,
  • obveščanje ob prekoračitvi mejnih vrednosti,
  • obveščanje ob izgubi internetne povezave,
  • nadzor parametrov delovanja sistema,
  • alarmiranje uporabnika preko SMS ali e-pošte

Tehnični podatki

Najem

Brezplačna programska oprema in tehnična podpora

Ob najemu merilne opreme ponujamo brezplačen najem programske opreme in zagotavljamo brezplačno tehnično podporo 24/7/365.

Prednost pri odkupu izposojene opreme

Ob predhodnem dogovoru lahko izposojeno merilno opremo odkupite po ugodnih pogojih.

Kalibracija merilne opreme

Vsa merilna oprema je pred izposojo temeljito preverjena skladno s tehničnimi specifikacijami. Ne glede na to, lahko opremo pred prevzemom kalibriramo in o tem izdamo ustrezen certifikat akreditirane ali sledljive kalibracije. Kalibracija predstavlja dodatne strošek.

Usposabljanje uporabnika

Za dodatno plačilo lahko merilno opremo postavimo na mesto meritve in opravimo potrebno usposabljanje uporabnika.

Pogoji najema

Za izposojo je namenjena omejena količina in izbor merilne opreme in dodatkov. Minimalni čas najema je tri dni. Vse cene navedene ob posameznih izdelkih veljajo za najem na dan, razen, če je navedeno drugače. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelj. Mikrofone, pospeškomere in drugo pomožno opremo je mogoče najeti samo skupaj z merilno opremo, razen, če je dogovorjeno drugače. Pred najemom mora biti podpisana pogodba o najemu. Oprema mora biti vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora