Noise Guard

Noise Guard je učinkovita rešitev za monitoring hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Sistem temelji na merilniku zvoka Brüel & Kjær tip 2255. Omogoča kontinuiran ali periodičen zajem osnovnih akustičnih parametrov ter izračun kazalcev hrupa v okolju.

Med dodatne funkcije spadajo generiranje poročil, arhiviranje podatkov, povezovanje s podatki Marine Traffic, dostop do vmesnika API. Programska oprema deluje tako na lokalnem strežniku kot tudi na strežniku “v oblaku”.

Več informacij (ang.)

Opis

Nova samostojna rešitev za stalni ali občasni monitoring hrupa. Poleg podatkov o hrupu se hkrati beležijo tudi vremenski podatki (hitrost in smer vetra, temperatura, zračna vlaga in zračni tlak). Rešitev smo zasnovali tako, da bomo lahko v prihodnosti podprli tudi zajem drugih okoljskih podatkov, kot so oblačnost in onesnaženost zraka.

Noise Guard je namenjen za:

 • Merjenje in računanje hrupa v okolju za namene poročanja ali kalibracijo kart hrupa.
 • Samostojen monitoring hrupa ali v povezavi s sistemom za monitoring kakovosti zraka.
 • Monitoring hrupa gradbišč za zagotavljanje skladnosti s predpisi.
 • Monitoring posebnih dogodkov in opozarjanje na prekomeren hrup.

Specifikacije

Značilnosti sistema

 • enostavnost uporabniškega vmesnika,
 • kontinuirano ali periodično vzorčenje ravni zvočnega tlaka,
 • združljivost s podatki meteoroloških postaj Vaisala in Calypso,
 • do 5 dni avtonomije (za prenosni sistem ali v primeru izpada električne energije),
 • snemanje zvoka ob preseganju poljubno določene vrednosti,
 • merjenje in ocenjevanje kazalcev hrupa v okolju, skladno s standardom SIST ISO 1996 – 2: 2017,
 • avtomatsko izračunavanje vrednosti kazalcev hrupa v intervalih 1, 3, 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 in 1440 minut,
 • zaznavanje preseganja mejnih vrednosti,
 • obveščanje ob preseganju mejnih vrednosti,
 • obveščanje ob izgubi internetne povezave.

Tehnični podatki

Najem

Brezplačna programska oprema in tehnična podpora

Ob najemu merilne opreme ponujamo brezplačen najem programske opreme in zagotavljamo brezplačno tehnično podporo 24/7/365.

Prednost pri odkupu izposojene opreme

Ob predhodnem dogovoru lahko izposojeno merilno opremo odkupite po ugodnih pogojih.

Kalibracija merilne opreme

Vsa merilna oprema je pred izposojo temeljito preverjena skladno s tehničnimi specifikacijami. Ne glede na to, lahko opremo pred prevzemom kalibriramo in o tem izdamo ustrezen certifikat akreditirane ali sledljive kalibracije. Kalibracija predstavlja dodatne strošek.

Usposabljanje uporabnika

Za dodatno plačilo lahko merilno opremo postavimo na mesto meritve in opravimo potrebno usposabljanje uporabnika.

Pogoji najema

Za izposojo je namenjena omejena količina in izbor merilne opreme in dodatkov. Minimalni čas najema je tri dni. Vse cene navedene ob posameznih izdelkih veljajo za najem na dan, razen, če je navedeno drugače. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelj. Mikrofone, pospeškomere in drugo pomožno opremo je mogoče najeti samo skupaj z merilno opremo, razen, če je dogovorjeno drugače. Pred najemom mora biti podpisana pogodba o najemu. Oprema mora biti vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora