SPARC

“SPARC” je kratica za “Paket programske opreme za kalibracijo avdiometrov” (Software Package for AudiometeR Calibration). Je enostavna, prilagodljiva in zanesljiva rešitev za avtomatizirano kalibracijo avdiometrov, ki deluje skladno s tehničnimi zahtevami IEC 60645 in standarda ISO 8253.

Opis

Prenosni kalibracijski sistem se uporablja za avtomatizirano kalibracijo avdiometrov. Postopek je skladen z zahtevami IEC in ANSI standardov. Osnovo sistema predstavlja ročni analizator tipa 2250, ki opravlja naloge, vse od osnovnega standardnega testiranja avdiometra do naprednih in specialnih testov. Sistem lahko kalibrira slušalke, HF telefone in kostne vodnike, skladne z zahtevami ISO 8253-1. Sistem je mogoče uporabljati tudi za umerjanje prostega polja, ki je potrebno za avdiometrične preskusne sobe.

SPARC je namenjen za:

 • Certificiranje avdiometra, vendar se sistem prilagaja tako vsakodnevnim potrebam bolnišnic in klinik, kot tudi potrebam kalibracijskih in meroslovnih laboratorijev.
 • Izvedbo testnega postopka ter razpolaganje s podatki, vključno z e-poštnimi sporočili.
 • Testiranje slušnih mehanizmov za vodenje kosti.
 • Prilagajanje oblike poročila o umerjanju.
 • Sledenju kalibracijske opreme in datumu kalibracije.
 • Samodejna sinhronizacija lokalne baze podatkov z bazo podatkov na izbranem strežniku (opcijsko).
 • Pridobivanje podatkov preko pošiljanja poizvedb za paramete, ki so predmet zanimanja.

Specifikacije

 • Kalibracija naprav za pražno avdiometrijo, kostno in zračno.
 • Uporaba ni omejena na določeno znamko ali model avdiometra.
 • Skrb za izvedbo postopka kalibracije, vzdrževanje podatkov o lastnostih slušalk, vključno z elektronsko pošto.
 • Prilagodljivost poročil o kalibraciji.
 • Certifikacija avdiometrov.
 • Pridobivanje podatkov preko različnih parametrov poizvedbe.
 • Sledenje in status kalibracijske opreme.
 • Samodejna sinhronizacija lokalne podatkovne baze z bazo na strežniku.

Tehnični podatki

Najem

Brezplačna programska oprema in tehnična podpora

Ob najemu merilne opreme ponujamo brezplačen najem programske opreme in zagotavljamo brezplačno tehnično podporo 24/7/365.

Prednost pri odkupu izposojene opreme

Ob predhodnem dogovoru lahko izposojeno merilno opremo odkupite po ugodnih pogojih.

Kalibracija merilne opreme

Vsa merilna oprema je pred izposojo temeljito preverjena skladno s tehničnimi specifikacijami. Ne glede na to, lahko opremo pred prevzemom kalibriramo in o tem izdamo ustrezen certifikat akreditirane ali sledljive kalibracije. Kalibracija predstavlja dodatne strošek.

Usposabljanje uporabnika

Za dodatno plačilo lahko merilno opremo postavimo na mesto meritve in opravimo potrebno usposabljanje uporabnika.

Pogoji najema

Za izposojo je namenjena omejena količina in izbor merilne opreme in dodatkov. Minimalni čas najema je tri dni. Vse cene navedene ob posameznih izdelkih veljajo za najem na dan, razen, če je navedeno drugače. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelj. Mikrofone, pospeškomere in drugo pomožno opremo je mogoče najeti samo skupaj z merilno opremo, razen, če je dogovorjeno drugače. Pred najemom mora biti podpisana pogodba o najemu. Oprema mora biti vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora