DIRAC

DIRAC je oblikovan za merjenje akustičnih lastnosti prostora, bodisi na terenu bodisi v laboratoriju, v skladu s standardi ISO 3382 (akustika prostora), ISO 18233 (analitične metode) in IEC 60268-16 (razumljivost govora).

Več informacij (ang.)

Opis

S pomočjo DIRAC-a lahko izvajate meritve akustike v različnih prostorih, dvoranah ali hodnikih, ocenjujete razumljivost govora, preverjate akustiko pred in po prilagoditvah prostora ter primerjate akustiko med različnimi prostori. Uporablja se lahko tudi za testiranje in potrjevanje zvočnih sistemov, za izvajanje raziskav in izobraževanj o akustiki ter za reševanje težav, povezanih s prostorsko akustiko.

Značilnosti

 • večkanalna merjenja prostorske akustike
 • meritve, skladne s standardi ISO 3382 (akustika prostora), ISO 18233 (metode analize) in IEC 60268-16 (razumljivost govora)
 • popolnoma brezžične meritve z uporabo merilnika zvoka HBK 2255 in pametnega ojačevalnika HBK 2755
 • hitra in enostavna izvedba meritev z uporabo izbirnega kalibriranega govornega vira (Echo Speech Source, tip 4720)
 • analiza frekvenc v realnem času s fiksnim spektrom, maksimalnim zadrževanjem in uporabniško definiranimi referenčnimi krivuljami
 • časovno obratno filtriranje za merjenje kratkih odmevov
 • avtomatsko merjenje za velike prostore
 • prednastavljeni in uporabniško definirani parametri
 • auralizacija vsakega zvoka, predvajanega v prostoru, prek impulznega odziva prostora
 • primerjave in statistika rezultatov
 • auralizacija predvajanega signala z uporabo impulznega odziva prostora

Tehnični podatki

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora