Dozimeter 4448

Dozimeter zagotavlja preprosto, vendar učinkovito rešitev za oceno izpostavljenosti hrupu in preprečevanje izgube sluha v delovnem okolju. Običajno se uporablja za merjenje celokupne izpostavljenosti posameznika hrupu, tekom delovnega časa.

Opis

Glavno sredstvo v boju proti izgubi sluha zaradi hrupa na delovnem mestu je ocena izpostavljenosti. V primeru, ko je oseba izpostavljena ekstremnim nivojem hrupa, se poškodba sluha zgodi takoj. Pogostejše in težje zaznavne so poškodbe, ki so posledice dolgotrajne izpostavljenosti. Škodljivi nivoji hrupa namreč vedno ne povzročajo bolečine. Posledično ne pride do takojšnje reakcije ali pritožb delavcev.

Dozimeter zagotavlja preprosto, vendar učinkovito rešitev za oceno izpostavljenosti hrupu in preprečevanje izgube sluha v delovnem okolju. Nameščen je tako, da je mikrofon postavljen blizu ušesa in meri raven zvočnega tlaka ter skupni hrup, kateremu je delavec izpostavljen preko celotnega delovnega dneva.

Še posebej je primeren za delavce, ki so tekom delovnega časa zelo mobilni in ne morejo točno definirati časa, ki ga preživijo na posamezni delovni postaji.

Za izvedbo meritve doze hrupa sledite naslednjim korakom:

  • Osebi pojasnite cilj in postopek merjenja;
  • Namestite dozimeter in mikrofon tako, da bo v bližini ušesa;
  • Začnite z meritvijo;
  • Končajte meritev na koncu delovnega dne;
  • Preverite rezultate in si zableležite podatke o meritvi;
  • Izmerjene rezultate doze uporabite za oceno izpostavljenosti hrupu.

Na voljo sta dva modela, 4444 in 4448. Razlikujeta se v tem, da je naprednejši 4448 veliko bolj priročen, manjši, še manj moteč, z več spomina in večjo avtonomijo delovanja.

Tehnični podatki

Najem

Brezplačna programska oprema in tehnična podpora

Ob najemu merilne opreme ponujamo brezplačen najem programske opreme in zagotavljamo brezplačno tehnično podporo 24/7/365.

Prednost pri odkupu izposojene opreme

Ob predhodnem dogovoru lahko izposojeno merilno opremo odkupite po ugodnih pogojih.

Kalibracija merilne opreme

Vsa merilna oprema je pred izposojo temeljito preverjena skladno s tehničnimi specifikacijami. Ne glede na to, lahko opremo pred prevzemom kalibriramo in o tem izdamo ustrezen certifikat akreditirane ali sledljive kalibracije. Kalibracija predstavlja dodatne strošek.

Usposabljanje uporabnika

Za dodatno plačilo lahko merilno opremo postavimo na mesto meritve in opravimo potrebno usposabljanje uporabnika.

Pogoji najema

Za izposojo je namenjena omejena količina in izbor merilne opreme in dodatkov. Minimalni čas najema je tri dni. Vse cene navedene ob posameznih izdelkih veljajo za najem na dan, razen, če je navedeno drugače. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelj. Mikrofone, pospeškomere in drugo pomožno opremo je mogoče najeti samo skupaj z merilno opremo, razen, če je dogovorjeno drugače. Pred najemom mora biti podpisana pogodba o najemu. Oprema mora biti vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora