Kabli za pospeškomere

V praksi se uporabljata predvsem dve vrsti pretvornikov vibracij (pospeškomerov). Takšni z vgrajeno elektroniko, ki potrebujejo CCLD napajanje in takšni katerih pospešek je proporcionalen naboju, ti. nabojni pospeškomeri.

Opis

Za nabojne pretvornike je potrebno uporabiti posebej prilagojene kable, ki imajo na notranjem ovoju premaz iz grafita, ki preprečuje triboelektrične motnje. Pretvorniki z vgrajeno elektroniko se povezujejo z manj zahtevnimi koaksialnimi kabli od katerih se pričakuje zanesljivost, dobro zaščito pred zunanjimi motnjami, nizek lastni šum in odpornost na mehanske poškodbe.

Katalog (ang.)

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora