Merilnik zvoka 2255

Merilnik zvoka B&K 2255 je na voljo v šestih različicah, vsaka pa je zasnovana z namenom poenostavitve izvajanja specifičnih meritev hrupa in analize le-tega. Različice pokrivajo različna področja: osnovna verzija za splošne meritve hrupa, za meritve hrupa na delovnih mestih, hrupa v naravnem in življenjskem okolju, gradbene akustike, hrupa vozil ter hrupa izvorov hrupa.

Več informacij (ang.)

Opis

Čeprav se instrument lahko uporablja kot samostojna naprava za merjenje hrupa, se dodana vrednost pokaže v kombinaciji z namenskimi mobilnimi aplikacijami in računalniško programsko opremo. Na voljo je tudi odprt API vmesnik, ki predstavlja velik korak naprej v smislu povečane učinkovitosti in nadzora.

Naloga opravljena.

Ne glede na to, ali gre za merjenje okoljskega hrupa nove avtoceste, določanje zvočne moči novega izdelka ali testiranje zvočne izolativnosti med stanovanji, današnji akustični strokovnjaki potrebujejo merilnik ravni zvoka, ki je močan in prilagodljiv, ter tudi učinkovit, zanesljiv in enostaven za uporabo. Točno to prinaša HBK 2255. Je robusten, odporen proti prahu in vodi do IP54, primeren za zahteven teren, mraz, umazanijo ali slabe vremenske pogoje. Merilnik se lahko prek Wi-Fi® povezave poveže s pametnim mobilnim telefonom in na ta način omogoča upravljanje merilnika na daljavo. Brezhibno delovanje 2255 s široko paleto specifičnih aplikaciji ponuja dovršene rešitve za posamezna področja. Natančne akustične meritve, analize in dokumentiranje še nikoli ni bilo tako preprosto.

Aplikacije za pametni telefon in osebni računalnik

Aplikacije prenesete na pametni telefon iz portala App Store® na voljo so 3 aplikacije prilagojene za različne naloge. Ob nakupu merilnika B&K 2245 prejmete programske pakete brezplačno.

 

Noise Partner

Preprosta aplikacija za nadzor merilnika ravni zvoka, ki omogoča zagon in zaustavitev meritve ter prikaz relevantnih parametrov in grafov. Nudi tudi možnost spreminjanja nastavitev na merilniku, ogled navodil za uporabo ter zagotavlja natančen vpogled v samo meritev.

 

Work Noise Partner

Work Noise Partner je vrhunska zamenjava zvezka in svinčnika pri izpeljavi meritev hrupa na delovnih mestih. Intuitiven in enostaven uporabniški vmesnik vam omogoča enostavno in učinkovito izvedbo meritev, med drugim skladnih s standardom SIST EN ISO 9612:2009 in slovensko zakonodajo. Meritve se lahko kot naloge oziroma posamezna opravila poljubno razvršča po posameznih delovnih mestih, kar omogoča hitro in preprosto ustvarjanje poročil na osebnih računalnikih. Work Noise Partner podpira tudi uvoz podatkov prek že znanega infrardečega kabla ter analizo meritev iz dozimetra 4448.

 

Enviro Noise Partner

Aplikacija je namenjena merjenju hrupa v okolju. Z uporabo funkcije “marker” omogoča hitro analizo in vpogled v merjene vrednosti že na samem terenu. Natančna analiza meritev se izvede na osebnem računalniku, z uporabo programskega paketa Enviro Noise Partner.

 

Product Noise Partner

Product Noise Partner je popolna rešitev za preskušanje hrupa izdelka z uporabo meritev zvočnega tlaka v prostem polju. V kombinaciji z merilnikom ravni zvoka 2255 je Product Noise Partner zaključena celota potrebnih orodji za preskušanje hrupa izdelkov, ki vključuje vse od določanja zvočne moči, skladno z zahtevami mednarodnih standardov (ISO 3746:2010, ISO 3744:2010), do preverjanja varnih emisij hrupa igrač, skladno z EN 71-1:2011.

 

Building Acoustics Partner

Building Acoustics Partner je zmogljiva, enostavna in učinkovita rešitev za testiranje zvočne izolativnosti. Z uporabnikom je vse od načrtovanja izvedbe meritve do izdelave končnega poročila. Mobilna aplikacija omogoča brezžično daljinsko upravljanje z merilnikom ravni zvoka in pametnega ojačevalnika moči HBK 2755. Je prilagodljiva načinu dela uporabnika – lahko zagotavlja celovito podporo pri realizaciji natančno načrtovanega dela ali pa dopušča popolno svobodo ter na ta način prilagajanje razmeram na terenu. Mobilna aplikacija nudi tudi možnost dokumentiranja meritev z uporabo fotografij, videoposnetkov ter besedilnih in glasovnih zaznamkov. Aplikacija za osebne računalnike poskrbi, da je analiza izmerjenih podatkov ter izdelava poročila natančna in kar se da kratkotrajna.

Specifikacije

 • Merilna oprema, ki ustreza tehnični specifikaciji za merilno opremo razreda 1, skladno s standardom SIST EN 61672-1
 • Sočasno merjenje širokopasovnih parametrov s tremi frekvenčnimi uteženji
 • Terčna ali oktavna frekvenčna analiza s tremi frekvenčnimi uteženji
 • Beleženje parametrov v intervalih med eno sekundo in eno uro
 • Hitro beleženje širokopasovnih ravni Leq, LXF in LXS v intervalih med eno ms in eno sekundo
 • Hitro beleženje ravni Leq, LXF in LXS oktavnih pasov 1/n v intervalih med štirimi ms in eno sekundo,
 • Merjenje odmevnega časa s prekinjenimi ali impulznimi hrupnimi dogodki,
 • Širokopasovna spektralna statistika za 5 percentilov,
 • Shranjevanje celotne porazdelitve ravni, kar omogoča preračunavanje poljubnih percentilov v HBK aplikacijah,
 • Snemanje zvoka v formatu MP3,
 • Snemanje zvoka v visokokakovostnem formatu FLAC (65 kHz, 24-bit),
 • Prožilci za snemanje zvoka na osnovi ravni in časa,
 • Vnaprej načrtovana visokofrekvenčna CIC preverjanja za nadzor brez prisotnosti.

Tehnični podatki

Najem

Brezplačna programska oprema in tehnična podpora

Ob najemu merilne opreme ponujamo brezplačen najem programske opreme in zagotavljamo brezplačno tehnično podporo 24/7/365.

Prednost pri odkupu izposojene opreme

Ob predhodnem dogovoru lahko izposojeno merilno opremo odkupite po ugodnih pogojih.

Kalibracija merilne opreme

Vsa merilna oprema je pred izposojo temeljito preverjena skladno s tehničnimi specifikacijami. Ne glede na to, lahko opremo pred prevzemom kalibriramo in o tem izdamo ustrezen certifikat akreditirane ali sledljive kalibracije. Kalibracija predstavlja dodatne strošek.

Usposabljanje uporabnika

Za dodatno plačilo lahko merilno opremo postavimo na mesto meritve in opravimo potrebno usposabljanje uporabnika.

Pogoji najema

Za izposojo je namenjena omejena količina in izbor merilne opreme in dodatkov. Minimalni čas najema je tri dni. Vse cene navedene ob posameznih izdelkih veljajo za najem na dan, razen, če je navedeno drugače. Za dan se šteje delovni dan, razen, če ni za najem namenoma izbran dela prost dan, praznik ali sobota in nedelj. Mikrofone, pospeškomere in drugo pomožno opremo je mogoče najeti samo skupaj z merilno opremo, razen, če je dogovorjeno drugače. Pred najemom mora biti podpisana pogodba o najemu. Oprema mora biti vrnjena na dogovorjen naslov najkasneje v treh dneh po preteku dogovorjenega roka najema.

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora