PhysioVR

  • Občutek realnega okolja v katerega se pacient povsem potopi
  • Preusmeritev pozornosti za boljše okrevanje gibanja in amplitude
  • Zmanjšanje bolečine
  • Povečana motivacija pacienta zaradi potopitve in igrive narave (doseganje rezultatov, realistično okolje, …)
  • Stalna in natančna prilagoditev glede na napredek pacienta
  • Možnost samostojnega (a nadzorovanega) dela pacienta
  • Programska oprema za ocenjevanje in rehabilitacijo, razvita v sodelovanju s strokovnjaki medicinske stroke
  • Pri razvoju so sodelovali tudi uporabniki opreme
  • Znanstveno sodelovanje z ekipo mednarodnih specialistov

Več informacij (ang.)

Povpraševanje

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora