Kako izmeriti zvočno moč računalnika kar v domači sobi?

S tem problemom se je soočil študent Jaka Žagar pri izdelavi svoje diplomske naloge. Želel je primerjati hrupnost zračno hlajenega ter vodno hlajenega računalnika. Zaradi epidemije novega koronavirusa meritev ni mogel opraviti v gluhi sobi, zato se je naloge lotil kar doma.

Izdelal je improvizirano gluho sobo, v katero je zaprl svoj merjenec. Hrup računalnika je meril po standardu ISO 3746 z uporabo merilnika Brüel & Kjær 2245 in programske opreme Product Noise Partner. Računalnik je meril v različnih načinih delovanja in z dvema različnima sistemoma hlajenja: zračnim in vodnim. V domačih razmerah 100 % skladnosti s standardom seveda ni mogel zagotoviti, ker pa je vse meritve opravil v enakih razmerah, so rezultati meritev med seboj primerljivi.

Improvizirana gluha soba se je izkazala, saj je bil hrup ozadja zgolj 16,6 dBA. To mu je omogočilo, da je izmeril hrup računalnika tudi v zelo tihem načinu delovanja – z vodnim hlajenjem pri neobremenjenem procesorju.

Avtor diplomske naloge nam je zaupal nekaj svojih ugotovitev.

Meril sem temperaturo in hrupnost v treh različnih načinih pretoka zraka skozi ohišje računalnika. Po mnogih testiranjih sem prilagodil pretok po svojih potrebah in s tem pridobil dobro hlajenje s prisotnostjo minimalnega hrupa. V tako imenovanem »idealnem načinu« sem testiral centralno procesno enoto (CPE), kot tudi grafično procesno enoto (GPE).

Zračni hladilnik Cooler Master V8 je obremenjeno CPE v povprečju ohladil na 69,6 °C. Pri tem je bila izmerjena zvočna moč 36,5 dBA. Z vodnim hlajenjem so bili rezultati boljši, saj je CPE dosegla temperaturo 55,9 °C ter zvočno moč 25,3 dBA. Razlika v temperaturi med zračnim in vodnim hlajenjem je bila 13,7 °C. Razlika v zvočni moči pa 11,2 dBA.

Pri testiranju GPE je povprečna temperatura z originalnim hladilnim telesom dosegla 66,7 °C in pri tem je bila izmerjena zvočna moč 48,6 dBA. Z vodnim hlajenjem smo GPE ohladili za dobrih 19 °C ter zvočno moč zmanjšali za 22,5 dBA.

Pri delovanju vseh ventilatorjev na 100 % je bila zvočna moč 51,1 dBA. V idealnem načinu z vodnim hlajenjem pri neobremenjenem sistemu sem izmeril zvočno moč 23,3 dBA.

Ko bo diplomsko delo objavljeno, bomo v članek dodali povezavo nanj.

Deli novost z drugimi

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora

Povpraševanje