Zaštita osobnih podataka

1. Općenito

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, poštuje vaše pravo do privatnosti i teži najvišoj razini zaštite vaših osobnih podataka. Stoga smo se obvezali da ćemo u našim aktivnostima djelovati u skladu s zakonima i propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, posebno u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom EU o zaštiti podataka. Svrha ove Izjave o zaštiti osobnih podataka je da vas upoznamo s namjenom prikupljanja vaših osobnih podataka i kako će se koristiti, kao i s vašim pravima u vezi s podacima koje o vama čuvamo i načinu njihovog ostvarivanja.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, se obvezuje da će prikupljeni osobni podaci koje dostavite biti korišteni sukladno ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka te da se vaši osobni podaci neće prodavati, posuđivati ili na bilo koji način prenositi trećim stranama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

2. Voditelj podataka

Voditelj vaših osobnih podataka je IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, info@ims.si, +386 1 500 09 30.

Budući da nam je vaša privatnost izuzetno važna, možete nam se obratiti u slučaju pitanja vezanih za obradu vaših osobnih podataka. Za kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka, molimo pišite na e-mail adresu info@ims.si ili nazovite na broj telefona +386 1 500 09 30.

Sve teme i sadržaji koji će biti obrađeni od strane ovlaštene osobe za zaštitu podataka su strogo povjerljivi.

3. Vrste osobnih podataka

Osobni podaci koje obrađujemo uključuju:

 • opće informacije o vama – kao što su ime i prezime (uključujući naslove ili titule), spol, dob i datum rođenja;
 • kontaktne informacije – kao što su službena adresa, e-mail adresa, broj službenog telefona/faksa, broj osobnog mobilnog telefona;
 • podatke o zanimanju – kao što su podaci o vašem obrazovanju, akademskom nazivu, stručnim kvalifikacijama, zaposlenju/poziciji/ulogama, specijalizaciji, broju referentnog računa klijenta, službenom ID-u;

tehničke informacije i informacije o interakciji – kao što su:

 • informacije o uređaju koji koristite za interakciju s nama, informacije o prethodnim interakcijama ili informacije o pruženim prezentacijama;
 • informacije o vašim preferencijama kontakta s nama ili preferiranom komunikacijskom kanalu;
 • podatke o vremenu koje ste proveli u interakciji s nama, o lokaciji tih interakcija.

4. Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Svi osobni podaci koje nam dostavite bit će tretirani povjerljivo i koristit će se samo u svrhu za koju su dostavljeni. U slučaju potrebe za daljnjom obradom vaših podataka u druge svrhe, kontaktirat ćemo vas prethodno i zatražiti vašu suglasnost.

Izravni marketing proizvoda i usluga sudionicima nagradnih igara, pretplatnicima naše usluge, postojećim kupcima i krajnjim kupcima.

Ime, prezime, dob i kontakt koristimo za slanje e-novosti s informacijama o proizvodima i uslugama (obavještavanje o novitetima, pogodnostima, nagradnim igrama i događanjima) koje promovira navedeno društvo.

Obrada povratnih informacija za potrebe personaliziranog obavještavanja

Povratne informacije koje prikupljamo na web stranici prikupljaju se radi prilagođavanja obavještavanja individualnim preferencama. To uključuje informacije o preferencama kontakta s vama ili preferiranom komunikacijskom kanalu, podatke o vremenu koje ste proveli u interakciji s nama i o lokaciji tih interakcija.

Ti podaci se obrađuju na temelju vašeg pristanka, pri čemu možete u svakom trenutku povući pristanak za primanje marketinških poruka. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s marketinškim obavještavanjem dostupne su u odjeljku “Vaša prava”.

5. Korisnici podataka

Upravljavec se obvezuje koristiti prikupljene osobne podatke isključivo u stručne svrhe ili u svrhu stručnog informiranja i prikupljanja povratnih informacija u tvrtki IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija, kao i kod niže navedenih vanjskih izvršitelja. Svi podaci prikupljeni na temelju navedene pravne osnove bit će korišteni u skladu s namjenom za koju su prikupljeni i neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg pristanka, osim u niže navedenim slučajevima.

U okviru zakonskih nadležnosti, vaši osobni podaci se otkrivaju sljedećim korisnicima podataka:

 • IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Upravitelj može proslijediti vaše osobne podatke trećim stranama. Pristup podacima i obrada podataka od strane tih trećih strana ograničeni su na svrhe za koje su takvi podaci prikupljeni. Sve treće strane kojima možemo proslijediti vaše osobne podatke obvezane su poštivati važeće zakonodavstvo, kao i odredbe ove “Izjave o zaštiti osobnih podataka”.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti odabranim vanjskim izvršiteljima tvrtke IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Određene osobne podatke razmjenjujemo s navedenim trećim stranama. Osigurat ćemo da pristup trećim stranama je omogućen samo u svrhe definirane u ovoj Izjavi. Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da samo zaposlenici bilo koje od navedenih trećih strana imaju pristup osobnim podacima koji su potrebni za obavljanje njihovih dužnosti. Ograničen pristup osobnim podacima provodimo i u tvrtki IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija, i svi naši vanjski izvršitelji obvezuju se poštovati istu politiku. Svi zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima obvezuju se na zaštitu osobnih podataka koje obrađuju.

U skladu s relevantnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i privatnosti, poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni i sigurni čak i prilikom njihovog prijenosa izvan vaše matične države.

6. Osnove za korištenje osobnih podataka

Podloge, na kojima koristimo vaše osobne podatke, su sljedeće:

 • vaša izričita suglasnost – povremeno ćemo možda zatražiti vašu suglasnost za korištenje vaših osobnih podataka u jednu ili više svrha. Pogledajte odjeljak “Vaša prava” za informacije o pravima koja imate ako obrađujemo vaše podatke na temelju vaše suglasnosti.
 • kada je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – korištenje vaših osobnih podataka pomaže nam u upravljanju i poboljšanju našeg poslovanja te smanjenju smetnji u pružanju usluga koje vam možemo pružiti. Također, korištenje vaših osobnih podataka omogućuje nam da naša komunikacija s vama bude relevantnija i prilagođena vama te da vaše iskustvo s našim uslugama i proizvodima bude učinkovito i uspješno. Zakoniti interesi mogu uključivati:
  • omogućavanje učinkovitog i uspješnog upravljanja i vođenja našeg poslovanja;
  • održavanje usklađenosti s našim internim postupcima i politikama upravljanja odnosima s klijentima;
  • pružanje aktualnih rješenja za interakciju s klijentima;
  • upoznavanje naših klijenata s dodatnim informacijama i prezentacijama s ciljem poboljšanja ponude naših usluga.

7. Rok čuvanja

Vaši kontaktni podaci za svrhu obavještavanja obrađuju se do opoziva.

8. Način zaštite vaših podataka

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., smještena na adresi Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, obvezuje se štititi osobne podatke koje nam dostavite putem elektroničkog obrasca. IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija, poduzet će sve kako bi zaštitio osobne podatke od bilo kakvih kršenja i zloupotreba.

Osobni podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku. Naši računalni sustavi su zaštićeni tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podacima.

Nakon prestanka potrebe za pohranjivanjem podataka, odnosno ispunjenja svrhe za koju su podaci prikupljeni, podaci se odmah i trajno brišu na način koji nije moguće povratiti.

9. Vaša prava

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana osigurava ostvarivanje svih vaših prava koja proizlaze iz obrade vaših osobnih podataka.

Odjava od stručnog obavještavanja o proizvodima

Ako više ne želite primati obavijesti o proizvodima koje nudi IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija i povezana društva, možete nam to javiti putem info@ims.si ili pozivom na telefonski broj +386 1 500 09 30.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može u bilo kojem trenutku zatražiti od IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana:

 • potvrdu o tome da li se obrađuju podaci vezani uz njega ili ne,
 • omogućeni pristup osobnim podacima (tj. uvid u podatke te njihovo prepisivanje ili kopiranje),
 • pružanje informacija vezani za obradu tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su podaci bili ili će biti dostavljeni, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu podataka, itd.),
 • omogućeni ispravak netočnih osobnih podataka vezanih uz njega i omogućeno vam je dopuna nepotpunih osobnih podataka,
 • omogućeno pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav),
 • omogućeno pravo na ograničenje obrade,
 • omogućeno pravo na prigovor obradi ako se obrada podataka temelji na zakonitom interesu upravitelja, uključujući profiliranje,
 • omogućeno pravo na prenosivost podataka i dostavi podatka u općenito prihvatljivom i strojno čitljivom formatu ili ih neposredno dostaviti drugom upravitelju,
 • omogućeno pravo na povlačenje privole, kada se osobni podaci obrađuju na temelju privole, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila prije povlačenja privole,
 • omogućeno pravo na dodatne informacije o njegovom pravu na žalbu pred nadležnim nadzornim tijelom.

Također, tvrtka IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, će na zahtjev pojedinca, u skladu s važećim zakonodavstvom, pružiti i druge informacije u vezi s osobnim podacima koje obrađuje.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, obvezuje se da će na zahtjeve pojedinca na koje se odnose osobni podaci odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u zakonski propisanim rokovima.

10. Kontakt

Za pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima, odgovornu osobu u tvrtki IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, ili ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka će vam pružiti odgovore. Za kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka, možete poslati e-mail na adresu info@ims.si ili nazvati na telefonski broj +386 1 500 09 30.

11. Promjene

Zadržavamo pravo da, po potrebi, povremeno prilagodimo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka u skladu s stvarnim stanjem i zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. Iz tog razloga vas molimo da prije svakog pružanja osobnih podataka provjerite trenutnu verziju kako biste bili upoznati s mogućim promjenama i dopunama.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Luka Dolenc – Direktor
Ljubljana, 1.1.2009

Povpraševanje Avdiometrija

Mjerenja u akustici

Iznajmljivanje opreme

Modeliranje

Naručite kalibraciju

Servis i podrška

Pošaljite upit