Jamstevni uvjeti

Jamstveni rok IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. (u daljnjem tekstu distributer-dobavljač) počinje teći od datuma na računu-otpremnici.

Tijekom jamstvenog roka distributer će besplatno otkloniti nedostatke hardvera koji su posljedica nedostataka u materijalu ili u proizvodnji proizvoda.

Kupac je dužan kvar odmah prijaviti distributeru i predati opremu koju reklamira uz pripadajuću dokumentaciju – račun. Oprema mora biti isporučena u originalnom ili odgovarajućem pakiranju. Troškove transporta do distributera snosi kupac.

Distributer zadržava pravo popravka ili zamjene zatraženih dijelova. Za popravke u trajanju do 30 dana, distributer prihvaća produljenje jamstvenog roka. Ako distributer ne može otkloniti kvar u roku od 45 (četrdesetpet) dana, dužan je proizvod zamijeniti novim. Distributer nije odgovoran ako ne pruži uslugu ili dijelove zbog razloga koji su izvan njegove kontrole. Distributer nije dužan započeti s popravkom ili zamjenom proizvoda dok kupac ne podmiri sve obveze iz ugovora o kupnji opreme. Distributer osigurava i jamči da je sav softver u skladu sa specifikacijama softvera. Bilo kakvo umnožavanje ili posuđivanje softvera je zabranjeno.

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

  • Da se korisnik nije pridržavao uputa proizvođača za korištenje uređaja.
  • Da je proizvod neovlašteno mijenjan bez dopuštenja distributera.
  • U slučaju više sile.
  • Da je uzrok kvara spojena oprema drugih proizvođača.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Luka Dolenc – Direktor
Ljubljana, 1.1.2009

Povpraševanje Avdiometrija

Mjerenja u akustici

Iznajmljivanje opreme

Modeliranje

Naručite kalibraciju

Servis i podrška

Pošaljite upit