Posodobili smo program HVO

Zaradi nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju smo posodobili naš program Hrup v okolju.

Glavna novost je skladnost s standardom ISO 1996-2:2017, ki je bil posodobljen lani.

Naša strojna oprema (merilnika zvoka Brüel & Kjær 2250 in 2270 v4 v kombinaciji z vremensko postajo) je bila s posodobljenim standardom za meritve hrupa v okolju skladna že od začetka, zdaj pa smo novosti, ki jih uvaja posodobljeni standard, podprli tudi v naši programski opremi. Program Hrup v okolju tako omogoča uvoz podatkov o hrupu in vremenskih pogojih ter ročni vnos manjkajočih podatkov za izračun merilne negotovosti.

Uporabnik samo ustrezno definira vire in imisijska mesta, program pa potem skladno s prenovljenim standardom naredi vse preračune in izdela poročilo.

Za več informacij v zvezi z s programom Hrup v okolju nam pišite ali nas pokličite.

Če želite biti obveščeni o novostih v zvezi s programom Hrup v okolju ter o drugih novicah s področja zvoka in vibracij, se naročite na naš newsletter Waves.

Povezane vsebine:

Posodobitev standarda za meritve hrupa v okolju ISO 1996-2

Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Deli novost z drugimi

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora

Povpraševanje