Posodobitev standarda za meritve hrupa v okolju ISO 1996-2

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)[1] in Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)[2] za merjenje hrupa predpisujeta uporabo standarda ISO 1996-2[3]. Omenjeni standard je bil julija letos posodobljen.

Kakšne spremembe prinaša?

Pri sami metodi merjenja hrupa bistvenih sprememb ni, spremenila pa se je metodologija merjenja okoljskih pogojev. Striktno se uvaja uporaba vremenskih oken in klasifikacija virov glede na režim delovanja. Zahteva se dosledna analiza merilne negotovosti za posamezne režime delovanja v različnih vremenskih oknih.

Ali razpoložljiva oprema dosledno izpolnjuje zahteve novega standarda? Merilnika zvoka Brüel & Kjær 2250 in 2270 v4 v kombinaciji z vremensko postajo izpolnjujeta zahteve posodobljenega standarda ISO 1996-2:2017.

Glede na zahtevnost vrednotenja hrupa v okolju skladno z zahtevami standarda ISO 1996-2:2017, si želimo, da bi pristojno ministrstvo za prehod na posodobljeno različico standarda uvedlo prehodno obdobje. Na ta način bi se lahko vsi, ki jih sprememba standarda zadeva, na spremembo dobro pripravili.

Tudi v podjetju IMS merilni sistemi bomo naš seminar Hrup v naravnem in življenjskem okolju ustrezno posodobili. Udeleženci boste tako lahko standard ISO 1996-2:2017 spoznali v teoriji in praksi.

Merilnik zvoka 2250 in vremenska postaja

[1]http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3653

[2]http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2682

[3]https://www.iso.org/standard/59766.html

Deli novost z drugimi

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora

Povpraševanje