Akcelerometar 4501-A

Tipovi 4500-A i 4501-A su kubični piezoelektrični ThetaShear akcelerometri koji služe za općenamjenska mjerenja vibracije. Akcelerometri imaju priključak 10 – 32 UNF. Na tipu 4500-A, priključak je smješten na gornjoj površini, koja je okomita na glavnu os. Na tipu 4501-A, priključak je smješten na bočnoj površini, koja je paralelna s glavnom osi.

Piezoelektrični element koji se koristi je PZ 23 element od olova, cirkonat-titanata. Kućište je aluminijsko.

Više informacija (ang.)

Opis

Dizajniran za mjerenja:

  • U projektima u kojima je potrebno veliki broj akcelerometara
  • Općenamjenskog višeosnog vibriranja i udara na laganim strukturama i u ograničenim prostorima.

Tehnički podatci

Pošaljite upit

Povpraševanje Avdiometrija

Mjerenja u akustici

Iznajmljivanje opreme

Modeliranje

Naručite kalibraciju

Servis i podrška