Mikrofon 3599

Mikrofon 3599 je komplet sa sondom sa dva mikrofona za mjerenje zvučne intenzitete. Posebno je dizajniran za upotrebu sa analizatorima zvučne intenzitete Brüel & Kjær 2270.

Set za mjerenje zvučne intenzitete uključuje daljinski upravljač ZH-0632 i par mikrofona za zvučnu intenzitet, tip 4197, omogućavajući mjerenja frekvencije u opsegu od 20 Hz do 6.3 kHz. Gornja granica centralne frekvencije može se proširiti na 10 kHz uz pomoć korekcije pritiska.

Več informacij (ang.)

Opis

Dizajniran za:

  • Mjerenja zvučne intenzitete koristeći tehniku s dva mikrofona u skladu s normom IEC 1043 razreda 1
  • Mjerenja zvučne snage prema normama ISO 9614 – 1, ISO 9614 – 2, ECMA 160 i ANSI S 12 – 12
  • Mapiranje zvučne intenzitete

Tehnički podatci

Pošaljite upit

Povpraševanje Avdiometrija

Mjerenja u akustici

Iznajmljivanje opreme

Modeliranje

Naručite kalibraciju

Servis i podrška